ประกันสังคมเยียวยาลูกจ้าง ลดเงินสมทบเหลือ 4% ยาว 6 เดือน

ประกันสังคมเยียวยาลูกจ้าง ลดเงินสมทบเหลือ 4% ยาว 6 เดือน

ในการประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา วันที่ 10 […]

Continue Reading